Okrasné a užitkové prvky


Broukoviště


Zcela unikátní místo s významnou ekologickou funkcí

Dřeviny, které se musí z daného stanoviště při obnově odstranit, využíváme pro vybudování broukoviště. Dřevo tak slouží v přírodě dál svému účelu. Broukoviště slouží jako ukázka toho, proč je v přírodě důležité mrtvé dřevo. Život na něm je bohatý.

Je zde vysoká biodiverzita (počet druhů organismů). Sukcese (postupné osídlování) na mrtvém dřevě je zahájena rozkladem pomocí dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu. Ty naruší struktury dřeva a připraví ho k osídlení dalším organizmům jako třeba ptákům, kteří si ve vzniklých dutinách mohou vytvořit hnízda nebo na stromě loví hmyz. Dále myšicím, plchům nebo ještěrkám, kteří v dutinách přebývají. V poslední fázi rozkladu se mrtvá organická hmota přirozeně stává substrátem pro růst zelených rostlin tak, že vrací zpět do půdy potřebné živiny, bez kterých by například v lesích nefungovala přirozená obnova. Na broukovišti tak můžeme pozorovat koloběh látek v přírodě.

Ukázky naší práce
Realizaci broukovišť naše firma prováděla v Městském parku v Mohelnici a v Zámeckém parku v Ratibořicích.
Herní prvky a dřevěné konstrukce


Vyrobíme nebo zprostředkujeme dětská hřiště, jejichž součástí jsou dětské skluzavky, houpačky, prolézačky, dětská pískoviště, dětské domečky, provazové prolézačky, kuličková dráha a další vybavení dětských hřišť. Jednu z našich realizací můžete vidět například v Náchodě na Plhově v MŠ Havlíčkova.

Vyberte si z našich služeb...

Arboristika Návrhy a realizace zahrad Zakládání a údržba zeleně Zemní práce Broukoviště Herní prvky a dřevěné konstrukce Frézování pařezů Štěpkování Přeprava Zimní údržba Prodej

Péče o zákazníky


Ing. Barbora Filipová

info@arboristika.com
+420 601 169 838
+420 491 814 293

Kde nás najdete


Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Velké Poříčí 597
549 32 Velké Poříčí

IČ: 27535363
DIČ: CZ27535363
Č.ú.: 43-1755180227/0100

Tvorba webu Unigena