Zakládání a údržba zeleně


Realizace a údržba parků, péče o veřejnou zeleň, rekultivace a krajinářské úpravy.

Výsadba stromů, keřů a zakládání záhonů


Při výsadbě stromů a keřů myslíme na budoucnost, aby nás za 10 let nepřekvapila jejich velikost.

Před samotnou výsadbou stromů a keřů s Vámi:

 • vybereme vhodné stromy a keře pro danou pozici,
 • zhodnotíme podmínky pro konkrétní stanoviště,
 • připravíme vhodné podmínky pro nově vysazený strom či keř,
 • připravíme plán péče o strom v prvních letech po výsadbě.


Zakládání a údržba trávníků


Založení trávníku


Volba typu směsi trávy a tvar trávníku ovlivňují budoucí údržbu. Proto před jeho založením spolu s Vámi probereme následující body.

 • Podle polohy plochy (stíny během dne) zvolíme typ travního semene.
 • Pokud již není daný, navrhneme tvar trávníku pro jednoduchou manipulaci se sekačkou.
 • Odpovíme si na otázku, jak často v dané oblasti prší. Bude potřeba instalovat závlahový systém?

V případě vašeho zájmu použijeme travní koberce.
Zakládání trávníku provádíme zhruba v tomto pořadí:

 1. Chemicky nebo mechanicky zlikvidujeme plevely a původní trávu.
 2. V případě tvorby nových záhonů nebo úpravy reliéfu zahrady provedeme terénní úpravy.
 3. Založíme a ohraničíme nové záhony v budoucím trávníku zakladačem a ručně.
 4. Prokypříme zeminu pomocí zakladače trávníků.
 5. Osázíme záhony květinami a stromky.
 6. Osejeme vhodnou travní směsí.
 7. Uhrabeme a uválcujeme.
 8. Předáme Vám hotové dílo.


Hnojení trávníku dlouhotrvajícím vícesložkovým hnojivem


Z naší dlouholeté praxe se držíme zásady: správné rostliny – správné hnojivo – správná doba.

Se zavedením dlouhotrvajících hnojiv se nově definovalo hnojení travnatých ploch. Na rozdíl od jiných trávníkových hnojiv na trhu jsou u těchto hnojiv mobilizovány přirozené ochranné mechanizmy trav a díky tomu je zvýšena odolnost trávníku proti stresovým faktorům.

Senzační výsledek: zlepšená odolnost proti stresu (horko, sucho, zima či infekční tlak); silnější a rychlejší tvorba kořenů; rychlejší vývoj rostlin; vyšší odolnost proti trávníkovým chorobám. Obohacení trávníkových dlouhodobých hnojiv umožňuje v jedné aplikaci dodat potřebné živiny a zároveň doplňkově posílit odolnost trávníku.

Posilující účinek: Zvýšení imunity přírodní cestou - zlepšuje rostlinnou vitalitu a je spojený se zvýšenou rezistencí a výkonovou zatížeností. Výsledkem je zdokonalení kořenového systému, zvýšení obsahu vitamínu E a vysoké tvorby cytokininu. Přitom také dochází k rostlino-fyziologickému pochodu, jedná se o proces přirovnatelný k účinku vitamínů v lidském organismu: rostliny se stávají postupně výrazně silnější a zdravější.Sečení trávníků


Ideální výška sečení parkového trávníku je 4 až 6 cm. Trávník zkracujeme maximálně o jednu třetinu jeho výšky pro zajištění jeho pěkného vzhledu. Při silnějším zkrácení hrozí poškození a zežloutnutí trávníku.

Díky našim strojům můžeme sekat za každého počasí. Tráva může být i vlhká. Stroje nám umožňují přesnou práci v rozích kosené plochy a flexibilní využití stroje na minimálním prostoru.

Chceme-li mít krásný a udržovaný trávník, pak bezprostředně po posečení provádíme uválcování.

Na svažitých a nedostupných travnatých plochách jsme schopni zajistit ruční seč pomocí profesionálních křovinořezů.

Mulčování trávníků


Mulčování trávníků doporučujeme provádět minimálně 2x za sezónu. Mulč chrání trávník před ztrátou vlhkosti. Mulčování se provádí na vitálních udržovaných trávnících v dobré kondici, v opačném případě je kontraproduktivní.

Při sečení se posečená hmota rovnoměrně zapracovává zpět do travnatého porostu a tím se důležité živiny dostávají zpět do půdy. Provádíme na menších i větších plochách.

Vertikutace trávníků


Základním prvkem rekonstrukce trávníků je prořezání travního drnu (tzv. vertikutace).

Prořezává se zanedbaný, neudržovaný, překyselený a zamechovaný trávník. Trávníková plsť se vyčeše, sebere a současně se povrch uválcuje. Prořezání provádíme v případě silně utuženého travního drnu, při utužení povrchové části vegetační vrstvy, nebo při narušení vrstvy plsti - všechny tyto ukazatele mají za následek nedostatek vláhy pro trávník. Výsledkem prořezání je zlepšení vláhových poměrů, lepší zakořenění trávníku, zlepšení předpokladů pro silný růst kořenů a vitalitu trávníku, podpora odnožování trávníku, snížení rizika onemocnění trávníku, optimalizace výměny plynů v půdě. Přístup světla, vzduchu, vody a živin do půdy vylepšený díky prořezání přináší podstatné ozdravení půdní struktury.

Prořezání se provádí minimálně 2x za sezónu (na jaře a na podzim). Po prořezání je vhodné provést hnojení odpovídajícím hnojivem (do 7 dnů od prořezání), případně dosetím travním osivem. Před prořezáním je nutné provést seč trávníku vč. sběru posekané hmoty.

Realizace těchto úkonů je závislá na předpovědi počasí. Další postup rekonstrukce se bude odvíjet od stavu trávníku.

Ošetření a řez keřů a živých plotů


Provádíme:

 • zmlazovací a výchovné řezy keřů – pravidelně či jednorázově a ve správnou dobu
 • stříhání živých plotů až do výšky 2,5 m motorovými zahradními nůžkami STIHL
 • zakládání živých plotů
 • odplevelování živých plotů
 • tvarování živých plotů
 • rekonstrukce živých plotů
 • dosadby živých plotů

Následná a rozvojová péče


Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče, alespoň 3 roky po založení, spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka stromů je prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. Je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin) a odplevelování výsadeb.

V prvních letech až do věkového stádia dospívání stromů je prováděn odborný výchovný řez dle oborových standardů. Interval jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně 2-3 roky. Dále je u nových výsadeb průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání úvazku nebo oprava kůlové opěrné konstrukce). Po roce až dvou letech je povolen úvazek (záleží na rychlosti růstu stromu) a po třech až čtyřech letech se odstraní celý kotvící systém.

V okolí keřů je nutné pravidelně odstraňovat plevel a obnovovat mulčovací vrstvu po dobu alespoň tří let. Odumřelé dřeviny jsou nahrazeny novými. U keřů se v intervalu 3-5 let prováděn řez dle oborových standardů.

Vyberte si z našich služeb...

Arboristika Návrhy a realizace zahrad Zakládání a údržba zeleně Zemní práce Broukoviště Herní prvky a dřevěné konstrukce Frézování pařezů Štěpkování Přeprava Zimní údržba Prodej

Péče o zákazníky


Ing. Barbora Filipová

info@arboristika.com
+420 601 169 838
+420 491 814 293

Kde nás najdete


Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Velké Poříčí 597
549 32 Velké Poříčí

IČ: 27535363
DIČ: CZ27535363
Č.ú.: 43-1755180227/0100

Tvorba webu Unigena